Persondatapolitik

1. Indledning

I det følgende kan du læse A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS’ politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på hjemmesiden. Når du færdes på hjemmesiden, er A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS’ cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS’ hjemmeside.

A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS, CVR. nr. 68607817, Langøvej 5, DK-4760 Vordingborg, e-mail: finmekanisk@finmek.dk, telefon: (+45) 55 37 36 25.

2. A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS’ indsamling af dine personoplysninger

A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS’ behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet. A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig: Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken IP-adresse du har, samt eventuelt hvilket brugernavn du har. Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS’ hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

5. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS selv.

6. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS ved at skrive til denne e-mailadresse: finmekanisk@finmek.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik ApS på ovennævnte e-mailadresse.

Din totalleverandør af mekaniske komponenter

Brug for mere viden? Udforsk dine muligheder hos Finmekanisk

Lad os tage en snak om dit projekt

Så send os en e-mail, giv os et ring eller udfyld vores kontaktformular med dine kontaktoplysninger – så kontakter vi dig.

Kontakt os

Følg os på LinkedIn og bliv opdateret med relevante nyheder.

ISO 9001:2015-certificeret ISO 14001:2015-certificeret

Din garanti for høj kvalitet

Vi er ISO 9001-certificeret, som er en international standard for, at vi leverer produkter, der opfylder kundekrav samt relevante lov- og myndighedskrav. Samtidig understreger vores ISO 14001-certificering vores store engagement i ansvarlig miljøstyring.